Gaujas iela A Ādažos

Pēc noslēgtā līguma ar Ādažu novada pašvaldību notiek SIA "BM-projekts" izstrādātā projekta Gaujas ielas A pārbūve Ādažos.