Tilti

SIA „BM-projekts” īstenotie ainavu arhitektūras projekti:

1. Gājēju tilta n/ī „Antiņu kapi” pārbūve

Objekta adrese: „Antiņu kapi”, Babītes novads, Babītes pagasts

Projekts īstenots: 2015.gadā.

2. Tilta uz Lielezera takas pār Donaviņas upi projektēšana un autoruzraudzība

Objekta adrese: Gājēju šķērsojums pār Donaviņu, Limbaži, Limbažu novads

Projekts īstenots: 2017.gadā.