Telekomunikācijas

SIA „BM-projekts” ir liela un ilggadēja pieredze mobilo telekomunikāciju bāzes staciju un sakaru mastu ierīkošanas projektu izstrādē, kā ar mobilo telekomunikāciju bāzes staciju un sakaru torņu/ atsaišu mastu būvprojektu izstrādē. Nepieciešamības gadījumā meklējam vietas un slēdzam nomas/ pirkuma līgumus pasūtītājam nepieciešamos reģionos telekomunikāciju tīklu izvietošanai.