Inženierbūves un tikli

SIA „BM-projekts” veic inženierbūvju un tīklu projektu izstrādi.

Sniegtajā projektā var būt ietverta:

  • Nelielu tiltu projektēšana
  • Dabas taku projektēšana
  • Telekomunikāciju projektēšana
  • Angāru projektēšana
  • Elektroapgādes (piem., apgaismojuma) tiklu projektēšana
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana