Ceļu un ielu projekti

SIA „BM-projekts” veic ceļu un ielu projektu izstrādi.

Projektēšanā tiek izstrādāts projekts jau esošai ielai vai ceļam to atjaunojot vai pārbūvējot. Tā ietvaros var tik veidota jauna ceļa virsmas konstrucija. Ielu vai ceļu projektēšanā var ietilpt ne tikai brauktuves projektēšana, bet arī ietves un apkārtnes projekta izstrāde piesaistot atticīgos speciālistus.