Rekonstrukcija, atjaunošana

SIA „BM-projekts” īstenotie projekti:

1. RTU NĶI telpu renovācijas tehniskā projekta izstrāde un tā autoruzraudzība ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktiviātes ietvaros.

Objekta adrese: Miera iela 34, Salaspils.

Projekts īstenots: projektēšana 2013/ būvniecība 2014

2. Zemgales vidusskolas aktu zāles rekonstrukcija, “Zemgales vidusskola”, Slampes pag., Tukuma nov.

Objekta adrese: "Zemgales vidusskola" Slampes pagasts.

Projekts īstenots: projektēšana 2014/ būvniecība 2014-2015

 

3. Būves ar kadastra apzīmējumu 42010070601001 telpu rekonstrukcija pirmskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā

Objekta adrese: Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu novads.

Projekts īstenots: projektēšana 2014/ būvniecība 2015

4. Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija „Skola” Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā.

Objekta adrese: Muižas iela 1, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus nov.

Projekts īstenots: projektēšana 2014/ būvniecība 2015

5. Ēkas, ar kadastra apzīmējumiem 42010090101002, 42010090101003, 42010090101004, telpu vienkāršota atjaunošana 

Objekta adrese: L. Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads.

Projekts īstenots: projektēšana 2015/ būvniecība 2015

6. Latgales mākslas un amatniecības centra ēkas Domes ielā Nr.1, Līvānos, Līvānu novadā rekonstrukcija 1.kārta

Objekta adrese: Domes iela 1, Līvāni.

Projekts īstenots: projektēšana 2015/ būvniecība 2016

7. Carnikavas pamatskolas atjaunošana.

Objekta adrese: Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas novads.

Projekts īstenots: projektēšana 2015/ būvniecība 2016

8. Ēkas atjaunošana un nakts patversmes – atskurbtuves izveidošana, Rēzekne, Bukmuižas iela 3

Objekta adrese: Bukmuižas iela 3, Rēzekne.

Projekts īstenots: projektēšana 2015-2016/ būvniecība 2016-2017

 

9. Ēku Nr.009 un Nr.010 pārbūve “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā

Objekta adrese: "Ādažu nacionālais mācību centrs" Kadaga.

Projekts īstenots: projektēšana 2015/ būvniecība 2016

10. Zlēku pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva telpu un ar to saistīto inženierkomunikāciju pārbūve, „Skola”, Zlēkas pagasts, Ventspils novads.

Objekta adrese: Zlēku pamatskolas internāta ēka, Zlēkas pagasts, Ventspils novads.

Projekts īstenots: projektēšana 2016/ būvniecība 2016

11. SIA "BM-projekts" veica Rīgā, Skolas ielā 25 ēkas fasādes renovāciju, par ko arī saņēma atzinības rakstu.

12. Ances kultūras nama jumta rekonstrukcija un ventilācijas sistēmas izbūve nekustamā īpašumā „Ausmas”, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā.

Objekta adrese: Ances ciems, Ances pagasts, Ventspils novads.

Projekts īstenots: projektēšana 2014/ būvniecība 2017

13. Babītes novada pašvaldības administratīvās ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums.

Objekta adrese: Babītes  novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000028870, Centra iela 4, Piņķi , Babītes pagasts, Babītes novads.

Projekts īstenots: projektēšana 2016/ būvniecība 2017