Inženierbūvju labiekārtojums

SIA „BM-projekts” veic inženierbūvju apkārtnes labiekārtojuma projektu izstrādi un piedalās inženierbūves projektēšanas darbībā, lai tā elegantāk iekļautos apkārtnes ainavā.

SIA „BM-projekts” īstenotie ainavu arhitektūras projekti:

1. Mārupes novada Gerberu ielas sporta laukuma rekonstrukcija

Objekta adrese: Gerbera ielā 1, Mārupes novadā, Mārupē.

Projekts īstenots: 2015.gadā.