Ielu labiekārtojums

SIA „BM-projekts” veic ielu un ceļu apkārtnes labiekārtojuma projektu izstrādi. Projektēšanas laikā piedalās projekta izstrādē, lai pilnveidotu ielas vai ceļa veidolu, tajā skaitā, veidojot apstādījumus, veidojot vietai atbilstošus segumus un izvēloties individuāli saskaņotus labiekārtojuma elementus.

SIA „BM-projekts” īstenotie ainavu arhitektūras projekti:

Objekta adrese: Jūras iela, Jūras iela 16, Jūras iela 18, Dzirnavu iela 3, Dzirnavu iela 6 un pieguļošās ielas Liepājā.

Projekts īstenots: 2015.gadā.